ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายอ่างศิลาบ้านฉัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “อ่างศิลาบ้านฉัน”

#ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายอ่างศิลาบ้านฉัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “อ่างศิลาบ้านฉัน”📌#ขยายเวลาจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา 038-142-100-4 ต่อ 108

close(x)

 

 

 

close(x)