กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ฟรี!!!)

📣 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ฟรี!!!)📌 ผู้ที่สนใจลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ☎️ 038-142-100-4 ต่อ 111 ด่วน!! 📅 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/1gOn6zzeTIvqQiCDPhagvAedq7sBxtsKzh_ICeNSI5Vg/viewform?fbclid=IwAR3EH-RWm5IrppuEurfO-PBJLgRsJHAI0OvPWk1e3hJSmHcaNqrOHUKgjhM&edit_requested=true

close(x)