เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด ลานอ่าวอ่างศิลา เนื่องในวันฉัตรมงคล

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด ลานอ่าวอ่างศิลา เนื่องในวันฉัตรมงคล


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา (ตรงข้ามตลาดประมงพื้นบ้าน) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณลานอ่าวอ่างศิลาให้สะอาดและสวยงาม ด้วยการปลูกต้นไม้ (ต้นจิกทะเล และต้นทองอุไร) และทาสีราวสะพานลานอ่าวอ่างศิลา (ฝั่งติดทะเล) เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาทำความสะอาดลานอ่าวอ่างศิลา พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา ซึ่งเป็นจุดแวะพักผ่อนชมทะเลอ่าวอ่างศิลาและเป็นจุดจอดรถเพื่อเลือกซื้ออาหารทะเลและของฝากภายในตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา และตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้มีสภาพสวยงามพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)