(ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)