สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ได้เปิดช่องทางการติดต่อผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปขอใช้บริการ ณ ที่ตั้งของสำนักงานฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวม 7 ช่องทาง

1. การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หมายเลขสำนักงาน โทร 0-3879-1272 โทรสาร 0-3828-8038

2. สายด่วนอัยการ 1157

3. ทางเว็บไซต์ : http://www.chon.ago.go.th/…/index.php/2015-01-12-08-45-11

4. ทางอีเมล : chon-lawaid@ago.go.th

5. ทางไลน์ ID Line : @847cjtyl (หรือแสกน QR Code ตามรูป)

6. ทาง Facebook Fanpage : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดชลบุรี (หรือแสกน QR Code ตามรูป)

7. ทางระบบ Cisco Webex Meeting : สามารถดาวน์โหลดแอป แล้วแปะลิงก์ http://meet21.webex.com/meet/pr1263576550 ชื่อ khanitta amla

close(x)

 

 

 

close(x)