กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดให้บริการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. สำหรับการออกหน่วยบริการครั้งต่อไป ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่หมู่บ้านปิยวัฒน์อ่างศิลา หรือ ตรวจสอบกำหนดการออกหน่วยบริการฯได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างศิลา คลิ๊ก >> https://www.angsilacity.go.th/node/6211

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)