เทศบาลเมืองอ่างศิลา ส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา ร่วมทำบุญประจำปีสร้างความสามัคคีของชุมชน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนา ร่วมทำบุญประจำปีสร้างความสามัคคีของชุมชน.วันที่ 28 เมษายน 2565 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวบ้านชุมชนบ้านปึกเล็ก โดยมีชาวบ้านนำอาหาร และของหวาน มาทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทำพิธีทำบุญกลางแจ้งเชิญผีไร้ญาติมารับบุญกุศลและทานอาหารที่ชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมไว้ ซึ่งกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และทำบุญกลางแจ้ง ถือเป็นประเพณีที่ชุมชนต่างๆปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยจะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย และมาทำบุญร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)