เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำรถกระเช้าและเครื่องมือดำเนินการปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน บริเวณถนนเสม็ด-อ่างศิลา ซอย 6

เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำรถกระเช้าและเครื่องมือดำเนินการปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร และส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน บริเวณถนนเสม็ด-อ่างศิลา ซอย 6

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองช่าง และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณถนนเสม็ด-อ่างศิลา ซอย 6 (สุขประสิทธิ์) เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นบริเวณริมถนนทางสัญจรของประชาชน และวัชพืชบางส่วนได้ขึ้นไปพันกับเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเทศบาลฯได้นำรถกระเช้าพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการกำจัด ขนย้ายวัชพืช และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ที่ต้องการพัฒนาเมืองอ่างศิลาให้เป็นเมืองน่าอยู่

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)