นายกฯวินัย ร่วมในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมให้กำลังใจสาวงามตัวแทนเมืองอ่างศิลาร่วมประกวดนางสงกรานต์

นายกฯวินัย ร่วมในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมให้กำลังใจสาวงามตัวแทนเมืองอ่างศิลาร่วมประกวดนางสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่บริเวณหอพระพระพุทธสิหิงค์ฯ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายมนูญ วิวรรณ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งปีนี้จังหวัดชลบุรีกำหนดจัดงขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2565 ภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ชลบุรี ประเพณีของคนเมืองชล” .โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสว่นราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้พบปะและร่วมถ่ายภาพให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ หมายเลข 28 ที่เข้าร่วมการประกวดในฐานะสาวงามตัวแทนจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีไทย.สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดริ้วขบวนแห่สงกรานต์ของส่วนราชการและเอกชน การประกวดนางสงกรานต์และนางสงกรานต์จำแลง การออกร้านของอำเภอและส่วนราชการ การออกร้านจังหวัดชลบุรี (ร้านมัจฉากาชาด) การออกร้านของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ การแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ การแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาสากล การแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียน นักศึกษา การแสดงของศิลปินบริเวณเวทีกลาง ตลอด 9 วัน 9 คืน การจำหน่ายสินค้าและไม้ดอกไม้ประดับ โดยดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)