บุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส

บุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส.ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยนำพนักงานและบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา สรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้น นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และผู้อาวุโส โดยนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้กล่าวให้โอวาท อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีปีใหม่ไทย และขอให้บุคลากรทุกคนมีกำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนอย่างเต็มที่

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)