เทศบาลเมืองอ่างศิลา บูรณาการภาครัฐและชุมชน ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน สร้างความอุ่นใจและลดปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลเมืองอ่างศิลา บูรณาการภาครัฐและชุมชน ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน สร้างความอุ่นใจและลดปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ริมถนนสาย 3134 อ่างศิลา – บางแสน บริเวณหน้าลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)