นายกฯวินัย พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชน พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายกฯวินัย พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชน พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องดื่ม อาหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและบริการประชาชน บริเวณหน้าลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา ริมถนนสาย 3134 อ่างศิลา – บางแสน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนดังกล่าวขึ้น .จากนั้น นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางให้กำลังและมอบเครื่องดื่ม อาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและบริการประชาชน ริมถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกอ่างศิลา ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่ผ่านเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)