มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ้ง) บริจาคยาฟ้าทะลายโจร มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน

มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ้ง) บริจาคยาฟ้าทะลายโจร มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นตัวแทนรับมอบยาฟ้าทะลายโจร จากมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงตึ้ง) ซึ่งบริจาคยาฟ้าทะลายโจร มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ เพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 ให้กับพี่น้องประชาชน .นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา พยายามแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การได้รับบริจาคยาฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้ ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 4 แห่ง สามารถบริการดูแลรักษาประชาชนได้อย่างเต็มที่ และป้องกันปัญหาการขาดแคลนยารักษาโรคโควิด 19 ด้วย.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)