เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือคุมประพฤติ จ.ชลบุรี ฟื้นฟูชายหาดอ่างศิลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน.วันที่ 4 เมษายน 2565

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมมือคุมประพฤติ จ.ชลบุรี ฟื้นฟูชายหาดอ่างศิลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน.วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา และผู้ถูกคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ จ.ชลบุรี นำโดยนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ชายหาดอ่างศิลา บริเวณทางเข้าวัดโกมุทรัตนาราม โดยเก็บกวาดและขนย้ายขยะรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย คืนความสวยงามให้กับแนวชายหาดอ่างศิลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน .นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินการเป็นประจำในช่วงต้นเดือน และต่อไปจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในระยะแรกเน้นการพัฒนาพื้นที่แนวชายหาดตั้งแต่บริเวณตึกแดง ตึกขาว ต่อเนื่องมาจนถึงทางเข้าวัดโกมุทรัตนาราม และจากนี้ไปอาจจะดำเนินการในพื้นที่เชื่อมต่อกันด้วย เพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด รวมถึงชายหาดในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความสวยงามตามธรรมชาติ ให้ชาวอ่างศิลาและนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว .เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา+241,524จำนวนคนที่เข้าถึง208จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้

4343ความคิดเห็น 5 รายการแชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

close(x)

 

 

 

close(x)