“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” ภาคเอกชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสนับสนุนกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” ภาคเอกชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสนับสนุนกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จากคุณขจร บำรุงจิต (เสี่ยจอน) จำนวน 5,000 บาท และชมรมศิลาคลาสสิค จำนวน 2,000 บาท ที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจสมทบกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งกองทุนฯได้ดำเนินการนำอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา0จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

close(x)

 

 

 

close(x)