ทม.อ่างศิลา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเดอะวิลเลจ บางแสน

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ หมู่บ้านเดอะวิลเลจบางแสน ม.5 ต.ห้วยกะปิในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 43 ตัว แบ่งเป็นดังนี้

-สุนัข จำนวน 18 ตัว

-แมว จำนวน 25 ตัว

close(x)

 

 

 

close(x)