ทม.อ่างศิลา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 1

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ หมู่บ้านเดอะบาโคนี่ ม.4 ต.ห้วยกะปิ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 24 ตัว แบ่งเป็นดังนี้-สุนัข จำนวน 14 ตัว-แมว จำนวน 10 ตัว

close(x)

 

 

 

close(x)