ทม.อ่างศิลา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่บ้านเดอะบาโคนี่

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ หมู่บ้านเดอะบาโคนี่ ม.4 ต.ห้วยกะปิ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 24 ตัว แบ่งเป็นดังนี้

-สุนัข จำนวน 14 ตัว

-แมว จำนวน 10 ตัว

close(x)