วันที่ 18 เมษายน 2565 ชาวอ่างศิลาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ทำบุญ สรงน้ำพระ พร้อมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย แสดงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

ชาวอ่างศิลาร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ทำบุญ สรงน้ำพระ พร้อมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย แสดงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา.ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมาร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายด้วยความประณีตและงดงาม ที่บริเวณลานจอดรถอ่าวอ่างศิลา หน้าตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญดังกล่าวด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมรวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2565 โดยนอกจากจะมีการก่อพระทรายแล้ว ยังเชิญชวนให้ประชาชนสรงน้ำพระ และทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวอ่างศิลา การร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไปสู่รุ่นลูกหลาน รวมถึงการสืบทอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา สร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

close(x)

 

 

 

close(x)