เทศบาลเมืองอ่างศิลาเข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร / สรงน้ำปิดทองพระพุทธรูป / กวนขนม / เยี่ยมชมพระทรายจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมนำเสนอพระทรายจากเทศบาลเมืองอ่างศิลาแก่คณะกรรมการ / ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (การแข่งขันชักเย่อ)

close(x)

 

 

 

close(x)