เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ จ.ชลบุรี ปี 2565

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมขบวนแห่สงกรานต์งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ เนื่องในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรถขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำขบวนแห่นางสงกรานต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงานตัวแทนระดับจังหวัด ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าวัดอุทยานนที ไปตามเส้นทางถนนวชิรปราการจนถึงจุดสิ้นสุดขบวนแห่บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์

สำหรับเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ของอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งตกแต่งรถนำขบวนด้วยตัวละครในรามเกียรติ์ พร้อมจัดขบวนแห่ย้อนยุคแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 และของดี ของดังเมืองชลบุรี รวมถึงครกหินอ่างศิลา

งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดจัดงขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2565 ภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ชลบุรี ประเพณีของคนเมืองชล” มีการออกร้านของอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และการแสดงต่างๆ ตลอด 9 วัน 9 คืน การจำหน่ายสินค้าและไม้ดอกไม้ประดับ โดยดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)