ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านการเคหะ2 ออกคลองขโมย หมู่ 3 ตำบลเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)