สถานที่ตั้งร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี

สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรม ให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วยรับยาที่ร้าน พร้อมคำแนะนำและติดตามอาการจากเภสัชกรไปอีก 48 ชั่วโมง หากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ ตามแนวทางเจอ แจก จบ ของ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา, ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก>> : https://www.nhso.go.th/news/3562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

close(x)

 

 

 

close(x)