วัดใหม่เกตุงาม ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเปี่ยม ขัตตปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม

วัดใหม่เกตุงาม ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเปี่ยม ขัตตปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม และงานประเพณี สังคายนารวมญาติ และก่อพระทราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2565 ณ วัดใหม่เกตุงาม เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ในช่วงปีใหม่ไทย โดยภายในงานจะมีการกวนขนมไทย เพื่อจำหน่ายและ รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดถวายให้แก่วัดใหม่เกตุงาม

close(x)

 

 

 

close(x)