การจองวัน-เวลา นัดรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ขอเชิญผู้สูงอายุและกลุ่ม 608 ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด เปิดรับฉีดวัคซีน ยี่ห้อไฟเซอร์ Pfizer สำหรับประชาชนผู้สูงอายุหรือ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ (608) ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนตามแผนภาพด้านล่าง

ขอรับใบนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) ประวัติการได้รับวัคซีนจากระบบหมอพร้อม(ถ้ามี)

ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จะฉีดวัคซีน ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30-10.00 น. ณ รพ.สต.เสม็ด

ปล.1 : กลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่ไม่ใช่ 608 ให้ติดต่อ รพ.สต.เสม็ด โดยตรง
ปล.2 : ฝากคนอื่นลงทะเบียนแทนได้ โดยนำหลักฐานของคนที่จะฉีดมาแสดงในการรับใบนัด

close(x)

 

 

 

close(x)