เชิญรับชมกิจกรรมออนไลน์ย้อนหลัง : เผยแพร่องค์ความรู้ฯ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อพท. มีแผนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และเครื่องมือที่เกิดจากการถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนในพื้นที่พิเศษ ซึ่งมีหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาชุมชนที่กำลังเข้าสู่การพัฒนาด้านการตลาด และชุมชนที่พร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และเฟสบุ๊คเพจ : เที่ยวชุมชน ไปกับคน อพท. และ DASTA Thailand ระหว่างวันที่ 4 – 25 มีนาคม 2565 จำนวน 6 หลักสูตร

สามารถชมวีดิโอย้อนหลังและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้ง เฟสบุ๊คเพจ : เที่ยวชุมชน ไปกับคน อพท. คลิ๊ก>> https://www.facebook.com/CBT.DASTA

close(x)