การปรับเปลี่ยนระบบระบบการขอหมายเลขประจำบ้านและการรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคารใหม่

ด้วยกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการปรับเปลี่ยนระบบการขอเลขหมายประจำบ้านและการรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคารใหม่ จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่มีความประสงค์ขอเลขหมายประจำบ้านและขอรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคาร ให้ท่านติดต่อดำเนินการขอเลขหมายประจำบ้านและรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคาร กับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองอ่างศิลา   ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ชั้น 2

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 038 282049

close(x)

 

 

 

close(x)