ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประสานงานเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ซ.ห้วยกะปิ 14 ล่าสุดสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว

ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประสานงานเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ซ.ห้วยกะปิ 14 ล่าสุดสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว.วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำประปาไม่ไหล บริเวณซอยห้วยกะปิ 14 หลังจากได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบและประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ปรากฏว่า สาเหตุที่น้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากมีการซ่อมแซมและวางท่อส่งน้ำประปาใหม่ แต่ด้วยประชาชนประสบความเดือดร้อนมากจากการไม่มีน้ำประปาใช้ จึงได้หารือกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี โดยได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาจนสามารถให้บริการประชาชนได้แล้ว.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)