ทม.อ่างศิลา ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเสม็ด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.30 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ วัดเสม็ด ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

close(x)

 

 

 

close(x)