นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

close(x)