วันครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญ และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 50 คน ที่ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาและมีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี .เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)