นำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปมอบให้เพื่อใช้ทดแทนเตียงเดิมซึ่งชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” มอบเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง สืบสานเจตนารมณ์ “แบ่งปันน้ำใจ ไม่ทอดทิ้งกัน”. วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนายสมศักดิ์ เนียมนิ่ม ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้ พักอยู่ภายในถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 2 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี โดยนำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปมอบให้เพื่อใช้ทดแทนเตียงเดิมซึ่งชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งนายสมศักดิ์ เนียมนิ่ม ได้แสดงความซาบซึ้งใจที่ไม่ทอดทิ้งกันและขอบคุณที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคณะผู้บริหารและส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลาอย่างอบอุ่น.ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าว นับเป็นการดำเนินการภายใต้แนวทางของกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดตั้งขึ้นให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนส่งความช่วยเหลือไปสู่ชาวเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต และสืบสานเจตนารมณ์ของนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และคณะผู้บริหาร ที่ต้องการแบ่งปันน้ำใจไม่ทอดทิ้งกัน.ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)