รับมอบใบประกาศ​เกียรติคุณ​ หน่วยงานที่​ให้การสนับสนุนด้านคนพิการและ​กิจกรรม​ในงานวันคนพิการ​สากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

นายวินัย พ้นภัย​พาล​ นายก​เทศมนตรี​เมืองอ่าง​ศิลา​ มอบหมายให้ นางดรุณี​ สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาล​เมืองอ่าง​ศิลา​ เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศ​เกียรติคุณ​ หน่วยงานที่​ให้การสนับสนุนด้านคนพิการและ​กิจกรรม​ในงานวันคนพิการ​สากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน ทั้งนี้ เทศบาล​เมืองอ่าง​ศิลา​ สนับสนุนขนมเทียนสลัดงา จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 11 มีนาคม​ 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)