บริการทำบัตรประชาชนแบบใหม่ ให้ผู้ป่วยติดเตียงวันที่ 9 มีนาคม 2565

บริการทำบัตรประชาชนแบบใหม่ ให้ผู้ป่วยติดเตียงวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกับอำเภอเมืองชลบุรี นำโดยนายปริญญา นิวัฒน์ธนากุล ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ที่มีชิปการ์ด หรือ ชิป IC (Integrated Circuit) สำหรับเก็บข้อมูลและประมวลผล ให้กับคุณยาย กลิ่น เตชะมา อายุ 88 ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณยายกลิ่น ได้มีบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ที่มีชิปการ์ด สามารถนำไปใช้ดำเนินการรักษาตามสิทธิ์จากโรงพยาบาลได้ เนื่องจากบัตรเดิมของคุณยายกลิ่น เป็นบัตรรูปแบบเก่าไม่สามารถนำไปดำเนินการอ่านข้อมูลจากบัตรเพื่อใช้สิทธิ์จากโรงพยาบาลได้.หากประชาชน ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ได้ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมื่องอ่างศิลา โทร 038 142 100 ต่อ 103 (สำนักปลัด) หรือท่านนายกวินัย พ้นภัยพาล ได้โดยตรงครับ โทร 081 642 7363.| เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา |

close(x)

 

 

 

close(x)