ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณหน้าวัด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับการประสานงานจากคณะสงฆ์วัดโกมุทรัตนาราม ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่รกร้างบริเวณหน้าวัด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญภายในวัด จึงได้ประสานงานกองช่าง ร่วมกันวางแผนและพิจารณาเข้าปรับภูมิทัศน์หน้าวัดโกมุทรัตนาราม ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมอีกเพื่อให้การปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

close(x)

 

 

 

close(x)