ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ ตึกขาว ตึกแดง และพื้นที่บริเวณชายหาด ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ ตึกขาว ตึกแดง และพื้นที่บริเวณชายหาด ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งกำหนดดำเนินการเข้าปรับปรุงร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสวยงามอย่างต่อเนื่อง

close(x)

 

 

 

close(x)