กองช่างเข้าทำการซ่อมแซมผิวถนน บริเวณซอยสถาพรทั้งซอย

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นาย สมนึก ทองเทศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประสานงานกองช่างเข้าทำการซ่อมแซมผิวถนน บริเวณซอยสถาพรทั้งซอย

close(x)