ดำเนินการจับ “งู” และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับแจ้งมีสัตว์เลื้อยคลานประเภท งูเข้าไปภายในบ้านเรือนของประชาชน ภายในหมู่บ้าน มณีรินทร์ อ่างศิลา จึงได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยดำเนินการจับงูดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป / พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัย แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร 038 397 220

close(x)

 

 

 

close(x)