มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือกับพนักงานสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้มอบไข่ไก่และเจลแอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)