ให้การต้อนรับนายมนูญ วิวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสาวตติมาลย์ บัวหอม ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับนายมนูญ วิวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสาวตติมาลย์ บัวหอม ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดเดิมของปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดเดิมของผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างศิลา นอกจานี้ยังมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง และอุบลราชธานี เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายและอบอุ่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

close(x)

 

 

 

close(x)