กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

ประกาศอำเภอเมืองชลบุรี เรื่อง กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ในที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี โดยจะทำการตรวจเลือก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

  1. วันที่ 9 เมษายน 2565 ทำการตรวจเลือกฯ คนที่อยู่ใน ตำบลบ้านสวน, ตำบลมะขามหย่ง, ตำบลบางปลาสร้อย, ตำบลบ้านโขด, ตำบลอ่างศิลา และตำบลเหมือง
  2. วันที่ 10 เมษายน 2565 ทำการตรวจเลือกฯ คนที่อยู่ใน ตำบลแสนสุข, ตำบลห้วยกะปิ, ตำบลหนองรี, ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลบางทราย และตำบลคลองตำหรุ
  3. วันที่ 11 เมษายน 2565 ทำการตรวจเลือกฯ คนที่อยู่ใน ตำบลนาป่า, ตำบลเสม็ด, ตำบลบ้านปึก, ตำบลดอนหัวฬ่อ, ตำบลหนองข้างคอก และตำบลสำนักบก

ทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่ คนที่เกิด พ.ศ.2544 และคนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ขอให้ไปแสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ณ หน่วยสัสดี อำเภอเมืองชลบุรี ให้เสร็จสิ้นก่อนวันตรวจเลือกฯ


สัสดี โทร. 0-3828-5484

close(x)

 

 

 

close(x)