ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โดยมีกำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวัน เวลา สถานที่ (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม☎️ โทร. 0-3814-2100-4 ต่อ 111 หรือ 094-848-9999

close(x)