ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ITA) ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญประชาชนที่เคยมารับบริการหรือเคยติดต่อกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ITA) ประจำปี 2565 ประเมินง่ายๆใน 3 นาที เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5amvws เปิดแบบประเมินเพื่อให้คะแนนและข้อมูลแก่ผู้บริหารของเทศบาลฯ

close(x)

 

 

 

close(x)