เชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2

ขอเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 (การประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) พื้นที่ศึกษาในระบบกลุ่มหาดตั้งแต่พื้นที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถึงตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารราชกิจ 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ดำเนินโครงการ : บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดต่อสอบถาม โทร 02 101 3074-76 ต่อ 19 (ฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)

close(x)

 

 

 

close(x)