กำหนดให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ของพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 9 -13 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 14 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้มีบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา (บางส่วน) ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และบางส่วนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงกำหนดให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ของพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 9 -13 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 14 มีนาคม 2565 หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 094-848-9999 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

close(x)

 

 

 

close(x)