รายชื่อเกมที่ได้รับอนุญาตให้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร

สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้พิจารณาอนุญาตวีดิทัศน์ที่จะนำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาราจักร ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติและวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 พร้อมกับได้ให้ข้อคิดเห็นอันทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวีดิทัศน์

ในการนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการวีดิทัศน์และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองชลบุรี จึงส่งรายชื่อเกมที่ได้รับอนุญาตให้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 และ กันยายน – ธันวาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์ในพื้นที่

คลิ๊กดู…รายชื่อเกมที่ได้รับอนุญาตให้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร

close(x)