ติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาจากกลุ่มประมงพื้นบ้านและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตามภารกิจติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเวลาประมาณ 08.00 น. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาจากกลุ่มประมงพื้นบ้านและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยมีสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านปากคลอง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เข้าร่วมด้วย จากนั้น เวลา 09.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตลาดประมงพื้นบ้าน ต.อ่างศิลา เพื่อตรวจเยี่ยมการค้าขายอาหารทะเลและสินค้าประมงพื้นบ้าน

close(x)

 

 

 

close(x)