พิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดขึ้น ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอ่างศิลา (อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คําพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ผู้ซึ่งใช้งานเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ได้มีขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการขอขมาเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ

close(x)