“การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดาบตำรวจอภิชาติ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงและทาสีทางข้าม (ทางม้าลาย) ทั้งนี้ กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจรตระหนักถึงความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน และหยุดให้คนข้ามในทางม้าลาย ตลอดเห็นความสำคัญถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

close(x)

 

 

 

close(x)