อำนวยความสะดวกประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 (วัคซีนไฟเซอร์) ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 (วัคซีนไฟเซอร์) ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด เปิดบริการโดยมีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 954 คน ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)